Everlövs kyrka

Omläggmning av kalkstensplattor i Everlövs kyrka

SÖDRA RÖRUMS KYRKA

Helommålning på alla bänkar i Södra rörum, spacklat med linoljespackel.

VÄSTRA VRAMS KYRKA INVÄNDIGT

Invändig restaurering, målning av väggar och putslagningar samt nya schabloner.